Our Family Fresh Pork Smokehouse Rope Sausage, 14oz